Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 27 2020

gorzkiewspomnienia
Kłóćcie się, ale pamiętajcie. Nie jesteście przeciwko sobie, ale razem, przeciwko problemowi.
Reposted byKrowiPlacektouchtheskyniskowopchamtensyfcotarskyfrytkatosiaicantsleepatnightdancingwithaghost
gorzkiewspomnienia
4119 aa4f 390
Reposted frompiehus piehus viacorvax corvax
gorzkiewspomnienia

Piotr Tokarz - Silent Soul

Jeżeli fundament związku nie będzie szczery, to chuj rdza wejdzie w dach i willa padnie ruiną. Nieważne jakby piękna nie była.
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
gorzkiewspomnienia
1590 1ddd
Reposted fromyikes yikes vianiebieskieoczy niebieskieoczy
gorzkiewspomnienia
7431 08b0 390
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
8986 5044 390
Danuta Wawiłow - "Wędrówka"
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
5796 5349 390
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
gorzkiewspomnienia
5331 49de 390
Reposted frommalice malice vialaparisienne laparisienne
gorzkiewspomnienia
1623 b553 390
Reposted fromBabson Babson vialaparisienne laparisienne
gorzkiewspomnienia
8610 87e5 390
“ To niepojęte, jak można tęsknić za osobą, zapachem, gestami, przytulaniem, bliskością. ”

— B. Rosiek
0911 bde7 390
Reposted fromkniepuder kniepuder vialaparisienne laparisienne
gorzkiewspomnienia

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
gorzkiewspomnienia
9744 ef9d 390
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
gorzkiewspomnienia

W miłości trzeba też bardzo, bardzo lubić przebywać w pobliżu, mieć potrzebę zarówno rozmawiać jak i milczeć, cieszyć się samą tylko obecnością kochanej osoby, tym, że jest w drugim pokoju i robi coś, co ją zajmuje, mieć ochotę podejść i ucałować w czubek głowy po drodze do kuchni po szklankę wody. 

Wyjść, wyjechać, oderwać się, pobyć gdzie indziej i z innymi ludźmi, a potem wrócić, bo mieć do kogo powracać jest jedną z najcudowniejszych rzeczą na świecie, której nauczyliśmy się w dzieciństwie i która czyni nasze życie bezpiecznym.

— Piotr Kuśmierek
Reposted fromlovvie lovvie viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl