Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

gorzkiewspomnienia
1923 e777 390
Reposted fromSandora Sandora viayouaresonaive youaresonaive
gorzkiewspomnienia
Bo On zadaje takie pytania, których nikt wcześniej nie zadawał...
gorzkiewspomnienia
Wystarczy jedna osoba, by ożyło pustkowie i wystarczy jej brak, aby wielkie miasto wydało się puste.
— Lidia Jasińska
Reposted fromxalchemic xalchemic viayouaresonaive youaresonaive
gorzkiewspomnienia
Nim napiszesz do Niego, zastanów się czy tęsknisz za Nim, czy za byciem dla kogoś ważną.
Reposted frommefir mefir viayouaresonaive youaresonaive
gorzkiewspomnienia
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
gorzkiewspomnienia
Miałeś mnie jak tylko powiedziałeś "Cześć"
— JERRY MAGUIRE (1996)
gorzkiewspomnienia
Cały ten niesamowity świat ma tysiące, miliony i miliardy barw, twarz, uczuć, myśli, doświadczeń, które ułożą się i tak w jedną całość. 
Reposted fromiamstrong iamstrong viayouaresonaive youaresonaive
gorzkiewspomnienia
Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo, a ty niedostatecznie.
— Jay Crownover, Buntownik
Reposted fromrol rol viayouaresonaive youaresonaive
gorzkiewspomnienia
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
gorzkiewspomnienia
6383 1d67 390
gorzkiewspomnienia
1498 387d 390
gorzkiewspomnienia
Tak mija czas, dzięki za to że mogłam cię poznać. Za dni które są już za nami. Za noce które najlepiej pamiętamy. Za nas. Po raz kolejny.
Reposted fromorchis orchis viayouaresonaive youaresonaive
gorzkiewspomnienia
0422 cd22 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viatellmemore-lies tellmemore-lies
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
8708 4628 390
gorzkiewspomnienia
3684 69e6 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapumpkinsoup pumpkinsoup
gorzkiewspomnienia
1801 d8ab 390
Reposted frompjsx pjsx viaDOBRADUPA DOBRADUPA
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl