Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2017

gorzkiewspomnienia
2378 7640 390
„Przekrój” nr 2/17
gorzkiewspomnienia
3368 5718 390
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viamybluebird mybluebird
gorzkiewspomnienia
4392 ba36 390
Reposted fromla-lu la-lu viayveee yveee
gorzkiewspomnienia
Każda zupa kiedyś się kończy.
Ile się zmieniło od pierwszego reposta?
— "chce ułożyć sobie życie" nadal aktualne
Reposted fromrawwwr rawwwr viayveee yveee
gorzkiewspomnienia

"Bo przy Tobie (i dopiero przy Tobie, i tylko przy Tobie) miłość zaczęła mi dostarczać takich właśnie chwil dosłownego, wariackiego szczęścia."

A.Osiecka do J.Przybory, Listy na wyczerpanym papierze

gorzkiewspomnienia
Zabierz ją gdzieś, gdzie wam nic nie trzeba. Pokaż, że nie musi umierać, żeby iść do nieba.
— Rasmentalism
Reposted frommissmaya missmaya viayouaresonaive youaresonaive
gorzkiewspomnienia
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
gorzkiewspomnienia
2819 e67e 390
4177 4f31 390

chrysa-tas:

We could.

Reposted fromLittleJack LittleJack viayouaresonaive youaresonaive
5152 d30b 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viayouaresonaive youaresonaive
gorzkiewspomnienia
9092 d43b 390
Reposted fromdabkowa dabkowa viayouaresonaive youaresonaive
6376 fe0a 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viayouaresonaive youaresonaive
gorzkiewspomnienia
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
gorzkiewspomnienia
7323 ecd5 390
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viazoou zoou
gorzkiewspomnienia
“ Nic tak nie zatruwa powietrza jak rozkładająca się przyjaźń. ”
— — Henryk Elzenberg
Reposted fromzoou zoou
gorzkiewspomnienia
Zimnym zachłysnąć się majem...
— Koniec Świata; Oranżada
gorzkiewspomnienia
Wszyscy potrzebujemy dobrych rad. Jesteśmy chodzącymi dobrymi radami. I kompletnie nic, absolutnie nic, dla nikogo z tego nie wynika.
— Jakub Żulczyk – Radio Armageddon
gorzkiewspomnienia
8215 9ec6 390
gorzkiewspomnienia
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja.
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromfeszyn feszyn viawinnym-swiecie winnym-swiecie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl