Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2017

gorzkiewspomnienia
1861 4d59 390
New York, 1960s.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakatalama katalama
gorzkiewspomnienia
6324 0e71 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viakatalama katalama
gorzkiewspomnienia
Wypiłam dziś dwanaście kubków herbaty i dalej mi źle. Czy to czas na wino?
— chaos w życiu, chaos w głowie
Reposted fromjustanothergirl justanothergirl viayveee yveee
gorzkiewspomnienia
6781 e651 390
Reposted fromrol rol viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
gorzkiewspomnienia
7404 35d4 390
Reposted fromHesperus Hesperus viauciekam uciekam
gorzkiewspomnienia
6558 f56d 390
Reposted fromGIFer GIFer viasomebodytolove somebodytolove
gorzkiewspomnienia
-Czy to miłe?
-Ani miłe, ani niemiłe. Po prostu jest.
— Aldous Huxley – Drzwi percepcji. Niebo i piekło.
Reposted fromnyaako nyaako viaawakened awakened
gorzkiewspomnienia
2000 2114 390
Reposted fromtfu tfu viaawakened awakened
gorzkiewspomnienia
3656 846e 390
M. Hłasko, Robotnicy
Reposted fromvaporous vaporous viaawakened awakened
gorzkiewspomnienia
Życzę Ci, abyś zapytana, czego brakuje Ci do szczęścia odpowiedziała: 'niczego'.
— Najlepsze cytaty - Nocne rozmyślania. Też ich nienawidzicie?
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaawakened awakened
gorzkiewspomnienia
7901 a917 390
Reposted fromsoupland soupland viaawakened awakened
Nigdy nie zapomnisz, ale pewnego dnia obudzisz się i stwierdzisz, że już tak strasznie nie boli.
— (via zagubioneserce)
Reposted fromLazhward Lazhward viayveee yveee
gorzkiewspomnienia
Zimnym zachłysnąć się majem...
— Koniec Świata; Oranżada
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viayveee yveee
gorzkiewspomnienia
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
gorzkiewspomnienia
Lubię wady i czuję się bardziej komfortowo w obencości osób, które je posiadają. Ja jestem w całości złożony z wad mocno ściśniętych dobrymi intencjami
— Augusten Burroughs
Reposted fromMissMurder MissMurder viauciekam uciekam
gorzkiewspomnienia
5338 7cd5 390
Reposted byyouaresonaive youaresonaive
gorzkiewspomnienia
1322 084b 390
Reposted frommanxx manxx viamayamar mayamar
gorzkiewspomnienia
6375 2256 390
Reposted fromkotecke kotecke viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl