Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2017

gorzkiewspomnienia
Reposted frommefir mefir
gorzkiewspomnienia
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść. 
— — m. łoziński / reisefieber
Reposted fromzoou zoou
gorzkiewspomnienia
5638 31a3 390
Reposted fromupinthesky upinthesky viamayamar mayamar
6393 0275 390
5896 a8f4 390
Reposted frombutt-fuckk butt-fuckk viamayamar mayamar
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
8591 464e 390
Reposted fromodejdz odejdz vialaparisienne laparisienne
gorzkiewspomnienia
8330 cadc 390
Beata Pawlikowska
Reposted fromselsey selsey vialaparisienne laparisienne
1059 88e8 390
Reposted fromtosiaa tosiaa vialaparisienne laparisienne
4460 a2b2 390
Reposted fromkostuchna kostuchna vialaparisienne laparisienne
gorzkiewspomnienia

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero vialaparisienne laparisienne
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
1325 8555 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
gorzkiewspomnienia
6427 8c59 390
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne
gorzkiewspomnienia
9013 3147 390
Reposted fromflesz flesz vialaparisienne laparisienne
gorzkiewspomnienia
9479 5a4b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
4468 91ee 390

doctor-payne.tumblr.com

Reposted fromjohnkeats johnkeats vialaparisienne laparisienne
gorzkiewspomnienia
0929 8593 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaparisienne laparisienne
gorzkiewspomnienia
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja vialaparisienne laparisienne
5256 18eb 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl