Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2018

gorzkiewspomnienia
5410 40dd 390
Reposted frompoczekalniadusz poczekalniadusz viadobby dobby
gorzkiewspomnienia
7496 5ba4 390
Reposted fromLotte Lotte vianieobecnosc nieobecnosc
gorzkiewspomnienia
8654 b223 390
Reposted fromGIFer GIFer vianieobecnosc nieobecnosc
gorzkiewspomnienia
Popatrzyła na zielone kopuły drzew, potem rzekła cicho:
- Długo będziesz czekał.
- Na miłość długo się czeka.
— Marek Hłasko - "Śliczna dziewczyna"
Reposted frommadialene madialene viaheadsbangbang headsbangbang
9388 b0db 390
Reposted frombrumous brumous viaheadsbangbang headsbangbang
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
9426 8c33 390
Reposted fromdailylife dailylife viaheadsbangbang headsbangbang
0729 bdf1 390
Reposted fromdivi divi viaheadsbangbang headsbangbang
gorzkiewspomnienia
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaheadsbangbang headsbangbang
gorzkiewspomnienia
8178 2858 390
Reposted frompunisher punisher viaheadsbangbang headsbangbang
gorzkiewspomnienia
Poeta to taki, co umie w ładny sposób być nieszczęśliwy.
— Stanisław Lem - "Szpital przemienienia"
gorzkiewspomnienia
Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viaheadsbangbang headsbangbang
gorzkiewspomnienia
Pewnym osobom wybaczymy rzeczy, których innym nie bylibyśmy w stanie darować do końca życia.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaheadsbangbang headsbangbang
gorzkiewspomnienia
Grzeczność jest zawsze cechą ludzi inteligentnych. Tylko idiota jest brutalny i ordynarny.
— Sven Hassel
gorzkiewspomnienia
1523 cd17 390
Reposted fromfungi fungi viaheadsbangbang headsbangbang
gorzkiewspomnienia
Boimy się poważnych decyzji, bo trzeba za nie odpowiadać. Marzymy o zmianie świata, ale często w pozycji horyzontalnej. Najbardziej lubimy babrać się w emocjach, pielęgnować nieszczęścia, jakie nam się przytrafiły, cały czas przed czymś uciekając .
— E.Niewińska
Reposted fromswojszlak swojszlak viawinnym-swiecie winnym-swiecie
gorzkiewspomnienia
Miłość jest okrutna. Nieodwzajemnione uczucie wydaje się bezwzględne i nieustępliwe. Nikt nie czuje się bardziej samotny niż człowiek, który kocha i nie jest kochany.
— Lisa Hågensen
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamayamar mayamar
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
1357 84b8 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamayamar mayamar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl