Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

gorzkiewspomnienia
1680 4231 390
gorzkiewspomnienia
1082 5b93 390
gorzkiewspomnienia
Czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej.
— Carlos Ruiz Zafón
Reposted frommefir mefir
gorzkiewspomnienia
5888 5c26 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viauciekam uciekam
0969 bba6 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viauciekam uciekam
gorzkiewspomnienia
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viauciekam uciekam

May 10 2017

gorzkiewspomnienia
Zarzuty można odeprzeć, pretensje zbagatelizować, za obrazę przeprosić. Na obojętność jednak nie ma rady.
— Danuta Bieńkowska
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viamuchless muchless
gorzkiewspomnienia
1742 5130 390
Reposted fromnexxt nexxt viamuchless muchless
gorzkiewspomnienia
9398 26ae 390
Reposted fromlikeaghost likeaghost viamuchless muchless
gorzkiewspomnienia
0180 407f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamuchless muchless
gorzkiewspomnienia
a po tym wszystkim chciałam tylko, żeby do mnie podszedł i mocno mnie przytulił. wybaczyłabym mu wszystko.
Reposted fromnotenough notenough viamuchless muchless
gorzkiewspomnienia
Płacz, ale nigdy się nie poddawaj
— NIGDY
Reposted fromzgubilamsie zgubilamsie viamuchless muchless
gorzkiewspomnienia
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
— Tomasz Mann, Tonio Kröger
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viamayamar mayamar
gorzkiewspomnienia
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viamuchless muchless
gorzkiewspomnienia
6138 ef28 390
Reposted fromsiara siara viatellmemore-lies tellmemore-lies
gorzkiewspomnienia
Zawsze znajdzie się ktoś, kto zepsuje Ci dzień, a czasem całe życie.
— Charles Bukowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viayveee yveee
gorzkiewspomnienia
Brakuje mi miłości i tamtej dziewczyny, którą byłaś. Brakuje mi uczucia, jakie mi dawałaś, ciebie już nie ma, może nigdy nie będzie, ale ja mam resztkę nadziei, że takie uczucie jeszcze mnie dopadnie, niech będzie wtedy jak wściekły pies rzucający się do gardła, niech mnie nawet zagryzie, ale jeszcze raz chciałbym je przeżyć.
— Piotr Adamczyk, "Pożądanie mieszka w szafie"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viayveee yveee
gorzkiewspomnienia
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— J. Żulczyk, Radio Armagedon
Reposted fromjust-breathe just-breathe viamybluebird mybluebird
gorzkiewspomnienia
Są dwie rzeczy do wyboru: albo strzelić sobie w łeb, albo wziąć się w ręce i nie pozwalać sobie myśleć.
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 1 VII 1931)
Reposted fromSpetana Spetana viamybluebird mybluebird
gorzkiewspomnienia
❝ Byłem niczym, więc mogłem sobie pozwolić na wszystko. ❞ — Witold Gombrowicz
escapism and teenage angst(◕‿◕✿)
Reposted frommayamar mayamar viamybluebird mybluebird
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl