Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

gorzkiewspomnienia
9211 4f6a 390
Reposted fromriseme riseme viahardbitch hardbitch
gorzkiewspomnienia
3066 f2fd 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahardbitch hardbitch
gorzkiewspomnienia
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viahardbitch hardbitch
gorzkiewspomnienia
4407 8e74 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahardbitch hardbitch
gorzkiewspomnienia
Popołudnie.
Idziemy Centralną. 
Tłum.
– Szkoda mi tych ludzi. Tylu ich niepotrzebnych – mówi Wktor.
Pauza.
– A może ty też nie jesteś nikomu potrzebny? – pytam.
– Oczywiście, że nie jestem potrzebny. Ale ja wiem o tym, a oni nie.
— Jarosław Borszewicz, "Mroki"
gorzkiewspomnienia
2115 451e 390
proszę!
gorzkiewspomnienia
5405 85f5 390
gorzkiewspomnienia
0606 1d22 390
Reposted fromTLC2 TLC2 viahardbitch hardbitch
2146 00e1 390
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viahardbitch hardbitch
gorzkiewspomnienia
It is okay to be angry. It is never okay to be cruel.
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viahardbitch hardbitch
gorzkiewspomnienia
5881 883e 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahardbitch hardbitch
gorzkiewspomnienia
5885 2b66 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahardbitch hardbitch
gorzkiewspomnienia
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice viahardbitch hardbitch
gorzkiewspomnienia
9272 9eaf 390
Reposted fromPauliiinsxo Pauliiinsxo viahardbitch hardbitch
gorzkiewspomnienia
9999 33dc 390
Reposted frometernaljourney eternaljourney viahardbitch hardbitch
gorzkiewspomnienia
Nigdy, ale to nigdy, po trzykroć nigdy nie ośmieszysz się w oczach kobiety, jeżeli będziesz coś robił dla niej.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahardbitch hardbitch
gorzkiewspomnienia
9710 3641 390
Reposted fromBrainDamage BrainDamage viahardbitch hardbitch
5429 8050

sherlockhomeboyy:

when your life is falling apart and you pretend everything is all good.

Reposted frommediocre-guy mediocre-guy viahardbitch hardbitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl