Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2017

gorzkiewspomnienia
0793 2961 390
Reposted fromzungud zungud viayouaresonaive youaresonaive
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
4577 0fff 390
Reposted fromawkwardx awkwardx viayouaresonaive youaresonaive
gorzkiewspomnienia
6782 bcca 390
Reposted fromfilmowy filmowy viayouaresonaive youaresonaive
gorzkiewspomnienia
9628 1b81 390
Reposted fromkarahippie karahippie viayouaresonaive youaresonaive
gorzkiewspomnienia
7995 da6c 390
Reposted fromepidemic epidemic viayouaresonaive youaresonaive
gorzkiewspomnienia

"Wierzcie mi: nie ma nic niebezpieczniejszego od ciągłego przesiadywania w domu."

— Tove Jansson

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viayouaresonaive youaresonaive
gorzkiewspomnienia
Więc gdy następnym razem zapomnisz, że jesteś Blair Waldorf, pamiętaj, że ja jestem Chuckiem Bassem i cię kocham.
— Ch.
6081 541f 390
gorzkiewspomnienia
  
Reposted fromfandoms fandoms viayouaresonaive youaresonaive
gorzkiewspomnienia
1577 f553 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viayouaresonaive youaresonaive
gorzkiewspomnienia
3422 e80e 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viayouaresonaive youaresonaive
gorzkiewspomnienia
8872 e90f 390
Reposted fromlanadelrey lanadelrey viayouaresonaive youaresonaive
gorzkiewspomnienia
2597 4623 390
Reposted frommisza misza viayouaresonaive youaresonaive
I met you.
You smiled.
I froze.
I stopped looking for more.
g.m. (via wnq-writers)
gorzkiewspomnienia
Kobieta to skomplikowane zjawisko i ważne jest nie tylko, jak wygląda, ale i jak się rusza, jak siada, stoi, mówi, podaje rękę, jaki ma ton głosu, jak pachnie, jaki roztacza wokół siebie klimat. Tandeta rzuca się w oczy, dobry gatunek przyciąga wzrok.
— Pola Raksa
Reposted fromflorentyna florentyna viayouaresonaive youaresonaive
gorzkiewspomnienia

"Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy."

Jakub Żulczyk

Reposted fromUndomiel Undomiel vianataliana nataliana
gorzkiewspomnienia
Chcę Cię taką zobaczyć, bez żadnego erotyzmu. Zobaczyć Cię całą, wszystkie blizny, wszystko, dokładnie wszystko. Patrzeć i widzieć duszę, która lśni pod cienką warstwą skóry, która pulsuje w żyłach, płonie w sercu. Chcę Cię taką zobaczyć. Po prostu, zwyczajnie, tak jak patrzy się na motyle, które przefruwają Ci kilka centymetrów przed nosem, piękne, nieuchwytne, nierealne prawie.
— mikołaj bajorek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianataliana nataliana
gorzkiewspomnienia
Splotłam palce z jego palcami, czując uspokajające ciepło jego dłoni.
— Jojo Moyes - “Zanim się pojawiłeś”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianataliana nataliana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl