Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2017

gorzkiewspomnienia
4567 d3ff 390
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
Brakuje nam słów, ponieważ ich pula jest tak ogromna i mamy tak wiele do stracenia. Boimy się powidzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne co możemy powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic. 
— Grey's Anatomy 13x16
gorzkiewspomnienia
Nie płacz.
to już zostało opłakane tyle razy.
Reposted frompatkju patkju viaPheobeReeves PheobeReeves
gorzkiewspomnienia
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viaszalony-virus szalony-virus
gorzkiewspomnienia
4218 f9e7 390
gorzkiewspomnienia
1229 44c7 390
Joy Division i Hłasko. zupowo. (Łukasz Orbitowski, opowiadanie z "Wigilijnych Psów")
Reposted fromwhy why viamayamar mayamar
gorzkiewspomnienia
0155 d9d5 390
Reposted fromkreatura kreatura viamayamar mayamar
gorzkiewspomnienia
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromasdfgh asdfgh viamayamar mayamar
gorzkiewspomnienia

Jesteśmy psychicznie przetrąceni i myślę, że długo potrwa, nim zaczniemy żyć normalnie.

— R. Kapuściński
Reposted fromjobi jobi viamayamar mayamar
gorzkiewspomnienia
5848 97e6 390
Reposted fromnyaako nyaako viawinnym-swiecie winnym-swiecie
gorzkiewspomnienia
4973 928d 390
Reposted fromoll oll viamayamar mayamar
Czym jest depresja? Depresja to ciągłe sekrety i ukrywanie przed najbliższymi jak bardzo popsutym i pokaleczonym się jest w środku
— (via sadness-killing–me)
Reposted fromkostuchna kostuchna viawinnym-swiecie winnym-swiecie
A ja się czułam jednym wielkim totalnym błędem, wstydem, brakiem celu.
— M. Halber (via poirytowanie)
Reposted fromkostuchna kostuchna viawinnym-swiecie winnym-swiecie
gorzkiewspomnienia
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
— S.Silverstein
gorzkiewspomnienia
8411 cc7a 390
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viauciekam uciekam
6532 bc6a 390

youllseeitwillallbeworthit:

Parenting…you’re doing it right.

Reposted fromjustinwright justinwright viazoou zoou
gorzkiewspomnienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl