Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

gorzkiewspomnienia
Reposted frommefir mefir viayouaresonaive youaresonaive
gorzkiewspomnienia
2403 4f9b 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
7475 b745 390
Reposted fromnyaako nyaako vialaparisienne laparisienne
gorzkiewspomnienia
2604 a013 390
Reposted fromhornypigeon hornypigeon vialaparisienne laparisienne
gorzkiewspomnienia
Czy kiedykolwiek pragnąłeś czegoś tak, że nie chciałeś tego popsuć nadzieją? 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viadreams-come-true dreams-come-true
gorzkiewspomnienia
- No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. Bardzo. Tylko powiedz: jak?
— Halina Poświatowska (O swojej próbe samobójczej)
gorzkiewspomnienia
9629 835a 390
gorzkiewspomnienia
Nie wiem czemu nie chcesz przestać mi się śnić
Skoro dziś nie znaczymy dla siebie nic
— Rozbójnik Alibaba & Bezczel "Byłaś serca biciem"

//07.07.2017

sztambuch:

nie taki był plan

nie miałem się
w tobie 
zakochać

i nie miałem
czekać
przez cały dzień

na wiadomość
od ciebie

m.m

gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
3718 d0be 390
Reposted from1923 1923 viadancingwithaghost dancingwithaghost
gorzkiewspomnienia
Zdarza się niekiedy ,że zobaczywszy zupełnie nieznanych ludzi, zaczynają nas oni nagle i nieodparcie zajmować już od momentu w którym ich ujrzeliśmy, zanim jeszcze padnie jakiekolwiek słowo.
— zbrodnia i kara
gorzkiewspomnienia
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
gorzkiewspomnienia
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
gorzkiewspomnienia
- A potem? Widziałaś się z nim? - Nie, nigdy. Ostatni raz tamtej nocy. Nie pocałował mnie ani się nawet porządnie nie pożegnał. Powiedział tylko, że musi na trochę wyjść. To wszystko.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl