Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

gorzkiewspomnienia
7855 06b9 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viamayamar mayamar
gorzkiewspomnienia
– Czy byłabyś zazdrosna, gdybym myślał o jakiejś kobiecie z mojej przeszłości, będąc z tobą? Czy niepokoiłabyś się, że mogę do niej odejść?
– Nie.
– To znaczy, że mnie nie kochasz?
– Nie rozumiesz. Miłość nie ma nic wspólnego z zazdrością i z obawą, że coś stracisz. Kocham cię, ale jeśli zechcesz odejść, ponieważ nie możesz zapomnieć o innej kobiecie – to dobrze. To będzie prawdą. Ponieważ gdybyś został – byłoby to kłamstwo. Jeśli odejdziesz, to będzie znaczyło, że nie pasujemy do siebie i dobrze, że odszedłeś. Bo gdybyś został, to zajmowałbyś miejsce kogoś, kto do mnie pasuje. Ten, kto do mnie pasuje – nie odejdzie. Więc nie ma się o co martwić.
– Jakoś dziwnie mnie kochasz… Nie przywiązałaś się do mnie?
– Miłość nie ma nic wspólnego z przywiązaniem. Przywiązanie i zazdrość oznacza brak miłości do siebie. Oznacza, że uważasz siebie za gorszego od kogoś, oznacza strach, że takiego jaki jesteś nikt nie pokocha. Nie porównuj się z nikim, bo jesteś nieporównywalny. Ty jesteś ty. Masz swoje życie, dar, który otrzymałeś na wyłączność. Szkoda czasu na porównania. Spójrz na siebie – wówczas się nie pomylisz…
— .
Reposted fromtomowa tomowa viamayamar mayamar
gorzkiewspomnienia
2752 7d7f 390
Reposted fromTeardrops Teardrops viaMalikor Malikor
gorzkiewspomnienia
9831 1823 390
Reposted from777727772 777727772 viaMalikor Malikor
gorzkiewspomnienia
7283 41d4 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamorsik morsik
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
Reposted fromshakeme shakeme viasomebodytolove somebodytolove
gorzkiewspomnienia
2587 d506 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasomebodytolove somebodytolove
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viasomebodytolove somebodytolove
gorzkiewspomnienia
4225 3a95 390
gorzkiewspomnienia
7337 bb0c 390
gorzkiewspomnienia
5754 885e 390
5250 e9af 390
Reposted fromidiod idiod viasomebodytolove somebodytolove
gorzkiewspomnienia
Na jak długo musiałabym zniknąć, żebyś poczuł, że Ci mnie brakuje?
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianataliana nataliana
gorzkiewspomnienia
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego vianataliana nataliana
gorzkiewspomnienia
8601 ccf3 390
Reposted fromtfu tfu vianataliana nataliana
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
5452 7028 390
Reposted from777727772 777727772 viayouaresonaive youaresonaive
gorzkiewspomnienia
7854 0467 390
but I love you.
gorzkiewspomnienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl