Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
6474 411a 390
gorzkiewspomnienia
Wszystko, czego pragniesz, jest po drugiej stronie strachu. 
gorzkiewspomnienia

Czasami człowiek jest w takim stanie emocjonalnym, że z nadmiaru myśli, nie wie o czym właściwie myśli aktualnie.

— te-quiero.soup.
gorzkiewspomnienia
Czasem wystarczy jedno słowo kogoś, kto w ciebie wierzy, by wrócić do świata.
— Alessandro D'Avenia
gorzkiewspomnienia
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viadreams-come-true dreams-come-true
gorzkiewspomnienia
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viadreams-come-true dreams-come-true
gorzkiewspomnienia
3000 8c12 390
gorzkiewspomnienia
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
6216 a57e 390
Reposted fromdivi divi viadancingwithaghost dancingwithaghost
gorzkiewspomnienia
Podobno ważne w życiu jest szanowanie drugiej osoby - szkoda tylko, że gdy trzecia w to wchodzi rozpierdoli Ci wszystko 
— Loca
gorzkiewspomnienia
6781 5dcc 390
BEST PLAN
gorzkiewspomnienia
1258 014b 390
Reposted fromlittlefool littlefool viauciekam uciekam
4234 bbca 390
gorzkiewspomnienia
gorzkiewspomnienia
8958 5a26 390
Yup, your shit
gorzkiewspomnienia
5014 d08f 390
cutze3
gorzkiewspomnienia
5574 9799 390
Reposted fromkatsiu katsiu viadancingwithaghost dancingwithaghost
gorzkiewspomnienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl